Rodzaje nozy

31 lipca 2015 Off By pstnibb.pl

Akty komisji są celowe i zamierzone. Następujące rodzaje krzywdzenia obejmować akty prowizji. Przemoc fizyczna jest nadużyciem związanej z kontaktem na celu zastraszenie powodować uczucia, ból, uszkodzenia ciała lub innych cierpień fizycznych lub uszczerbek na zdrowiu. Wykorzystywanie seksualne jest wymuszanie niepożądanych zachowań seksualnych przez jedną osobę po drugiej, gdy siła jest daleki od bycia napaść seksualną. psychicznej, określane również jako nadużycia emocjonalne, jest formą przemocy charakteryzuje osoby uzależnia lub wystawiając innego zachowania, które jest psychologicznie szkodliwe.

• Akty Pominięcie są uważane dziećmi zaniedbania, która jest definiowana jako brak zapewnienia podstawowego fizycznego dziecka, emocjonalnego lub potrzeb edukacyjnych lub w celu ochrony dziecka przed rzeczywistej lub potencjalnej szkody. Następujące rodzaje krzywdzenia obejmować akty zaniechania. zaniedbania fizyczne jest wstrzymanie lub niedostarczenie, odpowiedniego wyżywienia, schronienia, ubrania, higieny, opieki medycznej, edukacji i / lub nadzoru, tak że stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny dziecka jest naruszone ani na bezpośrednie ryzyko jej utraty. Emocjonalne zaniedbanie występuje wtedy, gdy rodzic świadomie lub nieświadomie wychodzi na oznaki, że dziecko potrzebuje komfortu i uwagę i obejmuje wstrzymanie miłości, odrzucenie dziecka i ignorowanie potrzeb emocjonalnych dziecka.

Brutalne przestępstwo Dzieci

definicje

• Niemowlęta są do jednego roku.

• Małe dzieci są w wieku od 1 do 4.

• Dzieci są w wieku od 5 do 9.

• Młode nastolatki są w wieku pomiędzy 10 a 14 lat.

• Starsze nastolatki są w wieku od 15 do 19 lat.

• Młodzi dorośli są w wieku od 20 do 24 lat.

• Dorośli są w wieku od 25 do 29 lat.

Istnieje około 20 milionów w każdej grupie wiekowej.


- autor artykułu